Přehled


Klouzavé průměry vyhlazují cenová data a tvoří tak indikátor sledující trend. Nepředpovídají směr ceny, ale spíše určují aktuální směr se zpožděním. Klouzavé průměry mají zpoždění, protože vycházejí z minulých cen. Navzdory tomuto zpoždění pomáhají klouzavé průměry vyhlazovat cenovou akci a filtrovat šum. Tvoří také základní stavební kameny pro mnoho dalších technických indikátorů a vrstev grafu, jako jsou Bollingerova pásma, MACD a McClellanův oscilátor. Dva nejoblíbenější typy klouzavých průměrů jsou jednoduchý klouzavý průměr (SMA) a exponenciální klouzavý průměr (EMA). Tyto klouzavé průměry lze použít k určení směru trendu nebo k definování potenciálních úrovní supportu a rezistence.


Popis


Přestože mezi jednoduchými klouzavými průměry a exponenciálními klouzavými průměry existují jasné rozdíly, jeden nemusí být nutně lepší než druhý. Exponenciální klouzavé průměry mají menší zpoždění, a proto jsou citlivější na nedávné ceny - a nedávné změny cen. Exponenciální klouzavé průměry se otočí dříve než jednoduché klouzavé průměry. Jednoduché klouzavé průměry naproti tomu představují skutečný průměr cen za celé časové období. Jednoduché klouzavé průměry jako takové mohou být vhodnější k identifikaci úrovní supportu nebo rezistence.

Preference klouzavých průměrů závisí na cílech, analytickém stylu a časovém horizontu. Analytici grafů by měli experimentovat s oběma typy klouzavých průměrů i s různými časovými rámci, aby našli ten nejvhodnější.

Více informací o tomto indikátoru a jeho obchodních signálech najdete zde.


Nastavení v grafu


Nastavení ve strategiích


Klouzavý průměr (ЕМА, SMA) lze použít jak samostatně, tak společně s dalšími indikátory v nástroji pro tvorbu strategií.