Přehled


Stochastic oscilátor, vyvinutý Georgem C. Lanem na konci 50. let 20. století, je indikátor hybnosti (momentum), který ukazuje polohu zavírací ceny vzhledem k rozsahu high-low za stanovený počet období. Podle rozhovoru s Laneem Stochastic oscilátor „nesleduje cenu, nesleduje objem ani nic podobného. Sleduje rychlost nebo hybnost ceny. Momentum zpravidla mění směr dříve než cena.“ Býčí a medvědí divergence Stochastic oscilátoru tak mohou být využity k předpovědi zvratů. To byl první a nejdůležitější signál, který Lane identifikoval. Lane tento oscilátor používal také k identifikaci býčích a medvědích setupů, aby předvídal budoucí zvrat. Vzhledem k tomu, že je Stochastic oscilátor vázán na cenové rozpětí, je také užitečný pro identifikaci překoupených a přeprodaných úrovní.


Popis


Stochastic oscilátor měří úroveň zavírací ceny vzhledem k rozsahu high-low v daném časovém období. Předpokládejme, že nejvyšší high se rovná 110, nejnižší low se rovná 100 a close se rovná 108. Rozsah high-low je 10, což je jmenovatel ve vzorci %K. Zavírací cena mínus nejnižší minimum se rovná 8, což je čitatel. 8 děleno 10 se rovná 0,80 neboli 80 %. Toto číslo vynásobte 100 a zjistíte %K. %K by se rovnalo 30, pokud by close bylo na úrovni 103 (30 x 100). Stochastic oscilátor je nad hodnotou 50, když je zavírací cena v horní polovině rozpětí, a pod hodnotou 50, když je zavírací cena v dolní polovině rozpětí. Nízké hodnoty (pod 20) naznačují, že cena je blízko svého minima pro dané časové období. Vysoké hodnoty (nad 80) naznačují, že cena je blízko svého maxima pro dané časové období.

Více informací o tomto indikátoru a jeho obchodních signálech najdete zde.


Nastavení v grafu


Nastavení ve strategiích


Protože se Stochastic oscilátor skládá ze dvou samostatných složek (Stochastic oscilátor K, Stochastic oscilátor D), z nichž každá má své vlastní parametry a hodnoty, je v nástroji pro tvorbu strategií Stochastic oscilátor také rozdělen na dva indikátory:

  • Stochastic oscilátor K
  • Stochastic oscilátor D

Všechny indikátory lze použít buď společně, nebo samostatně s jinými ukazateli.