Tento indikátor omezuje obchodní operace na určitý čas, proto má k dispozici pouze tři porovnání:

  • < Méně
  • > Více
  • = Stejně

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/33003266617/original/aAErftvBUlbaxqFVx0FLrKMR5kF_IX9h1Q.jpg?1511168683
https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/33003266630/original/QmTEAKWBL8McVlxyBjHF3qCA5bJpbt75sw.jpg?1511168698

Možnosti času, data a měsíce umožňují uživateli nastavit následující obchodní pravidla:

  • Čas - obchodní operace jsou omezeny na základě denního času;
  • Den v týdnu - obchodní operace omezené na základě dne v týdnu;
  • Měsíc - obchodní operace omezené na základě měsíce.https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/33003266636/original/QrfeeNvp0LKBL6kAvSKo21HrHX8fkehF9g.jpg?1511168712


Indikátor Čas lze použít vedle jiných pravidel strategie nebo společně s nimi.


Důležité upozornění: tento indikátor nelze použít ve srovnání s jinými indikátory.