Přejděte na kartu Probíhající strategie a ze seznamu vyberte řádek konkrétní probíhající strategie. Klikněte na 3 vodorovné tečky, které představují tlačítko Možnosti. Zobrazí se dialogové okno pro úpravu strategie Take Profit, Stop Loss a Objem příkazů.

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/33003120984/original/SRT10_VkIo_RiS14FNIa8cFIGXhdA4eHsQ.jpg?1510743972

Objem příkazu: Úprava objemu příkazu ovlivní pouze instanci strategie, kterou upravujete, nikoli ostatní instance této strategie. Další obchod se tedy otevře s nově použitým objemem vynásobeným Multiplikátorem.

  • U nástrojů akciového trhu (akcie, ETF) se hodnota “Objem příkazu” uvádí v jednotkách, například: 100 = 100 akcií.
  • U indexů je hodnota “Objem příkazu” uvedena v jednotkách, například: 10 = 10 kontraktů.
  • U měnových párů se hodnota “Objem příkazu” uvádí v jednotkách základní měny, například: 10 000 jednotek základní měny = 0,1 lotu.
  • U kryptoměn je hodnota “Objem příkazu” uvedena v jednotkách základní kryptoměny. Například: pro pár BTCUSD 0,5 = 0,5 BTC.


Příklad: 

Počáteční objem objednávky = 10 tisíc, multiplikátor = 2. Strategie otevřena pro 2 obchody na EURUSD s objemem 10 tisíc a 20 tisíc. Pokud změníme objem objednávky na 20 tisíc, pak další otevřený obchod bude mít objem 80 tisíc, 4. obchod bude mít objem 160 tisíc.

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/33002652286/original/oWBWd7qSX9rALyepOtXMsIq-pUKuYf0Sdg.png?1509629950
Nezapomeňte: Pokud se změní počáteční objem příkazu, pak se další objem obchodu vypočítá na základě nového objemu příkazu, u dříve otevřených obchodů nedochází k přepočtu objemu.


Stop Loss: Nastavením Stop Loss můžete omezit ztrátu pro každou běžící instanci strategie. Stop Loss se nastavuje v penězích (měně účtu) a vždy jako záporná hodnota. Když je nerealizovaný P/L instance menší nebo roven hodnotě Stop Loss, všechny otevřené obchody strategie se uzavřou a z nerealizovaného P/L se stane realizovaný P/L. Instance strategie pokračuje v běhu podle pravidel strategie.


Take Profit: Nastavením Take Profit můžete maximalizovat svůj zisk pro každou běžící instanci strategie. Take Profit se nastavuje v penězích (měně účtu) a je vždy kladnou hodnotou. Když je nerealizovaný P/L instance větší nebo roven hodnotě Take Profit, všechny otevřené obchody strategie se uzavřou a z nerealizovaného P/L se stane realizovaný P/L. Instance strategie pokračuje v běhu podle pravidel strategie.