Protože backtest pracuje s otevírací, vysokou, nízkou, zavírací cenou a ignoruje pohyb ceny v rámci cenového sloupce, vytvořili jsme několik předpokladů k rychlejšímu a přesnějšímu provedení backtestu.


1. Všechny indikátory otevírají a uzavírají obchody v backtestu při poslední ceně baru splňující vstupní nebo výstupní pravidla s výjimkou následujících:

  • Vstup každých N ticků nad/pod posledním vstupem
  • Ukončení při Stop Lossu: Uzavření obchodu při ceně Stop Lossu
  • Ukončení při Take Profitu: Uzavření obchodu na ceně Take Profit


2. Pokud jsou Stop Loss a Take Profit pro obchod, který má být proveden ve stejném cenovém sloupci, pak je provedení Stop Loss primární.