Pokud je tato volba povolena, další obchod se otevře N ticků nad nebo pod poslední otevírací  cenou obchodu (vstupní podmínky).

První obchod by měl být otevřen podle pravidel strategie, poté budou pravidla ignorována, dokud nebudou uzavřeny všechny otevřené obchody se směrem nákupu nebo prodeje. Pokud strategie nemá žádná pravidla pro příslušný směr, pak se první obchod otevře po aktivaci strategie (povolení strategie k instrumentu/časovému rámci). Tato možnost se běžně používá ve strategiích Martingale pro otevírání obchodů se stejným odstupem při určitém spuštění.


Simulace backtestu pro tuto možnost je ve srovnání s ostatními indikátory odlišná.

V následujícím cenovém sloupci (baru) po otevření prvního obchodu backtest vytvoří všechny dostupné vstupy od high po low splňující vstupní podmínky.

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/33000340202/original/ibELu6ra-E8tLbX9QmYDfx3_oX2ZE61gvg.png?1503511188Příklad 1:


Poslední otevírací cena obchodu = 100,95 a vstupní podmínky: koupit každý 1,00 tick pod posledním vstupem.

Backtest provede vstupy v cenovém rozsahu následujícího baru otevírací a nízké ceny.

Následující bar otevírací cena = 100,00, následující bar nízká cena = 97.

Další vstupy pak budou na úrovních 100,00, 99,00, 98,00, 97,00.


Příklad 2:


Poslední otevírací cena obchodu = 100,95 a vstupní podmínky: koupit každý 1,00 tik nad posledním vstupem.

Backtest provede vstupy v cenovém rozsahu následujícího baru otevírací a vysoké ceny.

Následující bar má otevírací cenu = 100,00, následující bar má vysokou cenu = 100,80.

Pro tento bar nebudou iniciovány žádné nové vstupy.