Editor a pravidla nastavení

Změněno dne Thu, 27 Jul 2023 v 05:15 AM

Nastavení pravidel pro otevírání a uzavírání obchodů je velmi snadné. Vyberte kartu Editor v pravém horním rohu okna a rozbalte příslušnou oblast pro pravidla nákupu nebo prodeje. Pravidla pro zadávání nákupů (buy) jsou označena modře, pravidla pro zadávání prodejů (sell) jsou označena červeně. Pravidla pro výstup (exit) jsou označena zeleně a používají se pro nákupní i prodejní obchody na obou stranách.

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/33000340181/original/X-ytijBSe8ANBwkzxFyi5e1GbOcIH-CZnw.png?1503510933

Pravidlo je podmínka založená na různých indikátorech. Při každé změně ceny může být pravdivé nebo nepravdivé. Zjistěte více informací o indikátorech. Můžete vytvářet různá pravidla a propojovat je pomocí logických operátorů: A, NEBO.


V případě operátoru "A" by měla být obě pravidla pravdivá, aby se vygeneroval vstupní/výstupní signál.

V případě operátoru "NEBO" by mělo být alespoň jedno pravidlo pravdivé, aby se generoval vstupní/výstupní signál.


Pravidlo vždy porovnává jednu hodnotu s druhou. Hodnotou může být výsledek vypočteného technického indikátoru nebo jen číslo (v případě, že indikátorem je hodnota Value). Můžete použít základní matematické operace se dvěma hodnotami a výsledek porovnat s jinou hodnotou.


Porovnání možností:

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/33000340185/original/dbkUQqE6BfHCGpiPaGgd_Pffg0zHG0vIiQ.png?1503510964
  • < (menší): Pravda, pokud je první hodnota menší než druhá hodnota.
  • > (větší): Pravda, pokud je první hodnota větší než druhá hodnota.
  • = (rovná se): Pravda, pokud se první hodnota rovná druhé hodnotě. 
  • Křížení > (nad): Pravda pouze tehdy, když se první hodnota stane vyšší než druhá hodnota.
  • Křížení < (pod): Pravda pouze jednou poté, co se první hodnota stane menší než druhá hodnota.Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit