Pro další nastavení strategie klikněte v editoru strategie na tlačítko NASTAVENÍ napravo od tlačítka NÁPOVĚDA. Ve vyskakovacím okně možností strategie najdete možnost "Obchodovat při dalším cenovém sloupci".

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/33003210756/original/af-7iY0FNSScSXD34ROXSNdlRmiaww_NrA.jpg?1510918107Pro lepší pochopení této volby je třeba stručně vysvětlit, jak se zpracovávají data v backtestu a jak vytvořit spuštěnou strategii.

Backtesty pracují s vysokou, nízkou, otevírací, zavírací cenou daného cenového sloupce a ignorují jakékoliv cenové výkyvy v jeho rámci , tj. všechny obchody jsou zpracovávány při poslední ceně daného baru.

Ve spuštěné strategii se data zpracovávají s každým tickem a za určitých podmínek to vede k následujícím situacím:

  • více obchodů v rámci jednoho sloupce;
  • nesoulad mezi backtestem a spuštěnou strategií.

Zapnutá volba "Obchodovat v dalším sloupci" ignoruje ticková data v rámci aktuálního cenového sloupce. Data se spustí proti pravidlům strategie v okamžiku otevření dalšího sloupce na základě ceny uzavření předchozího sloupce.