První záložkou po otevření strategie je okno Přehled strategie. Toto okno zobrazuje výsledky backtestingu použité strategie s použitím zadaného nástroje a časového rámce vybraného na aktivním grafu.

Backtesting se provádí z údajů cenových sloupců: vysoká, nízká, otevírací, zavírací cena, objem pro související instrumenty a časové rámce použité pro testování. Ignoruje však pohyb ceny v rámci každého sloupce. Interval backtestingu se liší v závislosti na testovaném časovém rámci. Například na 1 minutových sloupcích testuje zpětně 30 dní, na denních sloupcích testuje zpětně 10 let. Usilovně pracujeme na zvýšení testovaných intervalů pro všechny časové rámce.

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/33029165496/original/m9rStKy6fasrV76D-VHhQ54_G77EiYm_bg.png?1565601960

Kromě grafů výkonnosti jsou k dispozici běžné statistické parametry backtestingu:

  • Čistý zisk: Realizovaný a nerealizovaný zisk všech obchodů provedených strategií během testovaného období včetně nastavení provize na účtu.
  • Celkový počet obchodů: Celkový počet obchodů provedených strategií během testovaného období.
  • % ziskovosti: % ziskových obchodů
  • Ziskový faktor: Součet všech kladných obchodů dělený součtem všech záporných obchodů.
  • Max. drawdown: Maximální dosažená ztráta strategie během testovaného období.
  • Průměr na obchod: Průměrný zisk na jeden obchod.
  • Tlačítko EXPORT CSV umožňuje exportovat výsledky backtestu do souboru CSV.


Chcete-li změnit nástroj a časový rámec pro testovanou strategii, musíte přistoupit ke změně grafu nebo vybrat jiný nástroj ze seznamu sledovaných.