Přehled


Ichimoku Cloud, známý také jako Ichimoku Kinko Hyo, je všestranný indikátor, který určuje supporty a rezistence, určuje směr trendu, měří hybnost (momentum) a poskytuje obchodní signály. Ichimoku Kinko Hyo se překládá jako “na první pohled čitelný rovnovážný graf”. Pomocí jednoho pohledu mohou analytici grafů identifikovat trend a hledat potenciální signály v rámci tohoto trendu. Indikátor vyvinul novinář Goichi Hosoda a publikoval jej ve své knize z roku 1969. I když se Ichimoku Cloud může při pohledu na cenový graf zdát složitý, ve skutečnosti se jedná o jednoduchý indikátor, který je velmi dobře použitelný. Koneckonců ho vytvořil novinář, nikoliv raketový vědec! Navíc jsou jeho pojmy snadno pochopitelné a signály dobře definované.


Popis


Mrak (Kumo) je nejvýraznějším prvkem grafu Ichimoku Cloud. Mrak tvoří vedoucí rozpětí A (zelené) a vedoucí rozpětí B (červené). Leading Span A je průměr konverzní linie (Conversion Line) a základní linie (Base Line). Protože Conversion Line a Base Line jsou počítány s 9, resp. 26 periodami, pohybuje se zelená hranice Cloud rychleji než červená hranice mraku, která je průměrem 52denní vysoké ceny (high) a 52denní nízké ceny (low). Stejný princip platí i u klouzavých průměrů. Kratší klouzavé průměry jsou citlivější a rychlejší než delší klouzavé průměry.


Existují dva způsoby, jak pomocí mraku určit celkový trend. Zaprvé, trend je rostoucí, když jsou ceny nad mrakem, klesající, když jsou ceny pod mrakem, a rovný, když jsou ceny v mraku. Zadruhé, rostoucí trend je posílen, když je Leading Span A (zelená linie mraku) rostoucí a nad Leading Span B (červená linie mraku). Tato situace vytváří zelený mrak. Naopak klesající trend je posílen, když Leading Span A (zelená linie mraku) klesá a je pod Leading Span B (červená linie mraku). Tato situace vytváří červený mrak. Protože je Cloud posunut o 26 dní dopředu, poskytuje také pohled na budoucí support nebo rezistenci.

Více informací o tomto indikátoru a jeho obchodních signálech najdete zde.


Nastavení v grafu


Nastavení ve strategiích


Vzhledem k tomu, že indikátor Ichimoku Kinko Hyo se skládá ze tří samostatných složek (Tenkan, Kijun, Chinkou), z nichž každá má své vlastní parametry a hodnoty, je v nástroji pro tvorbu strategií indikátor Ichimoku Kinko Hyo také rozdělen na tři indikátory:

  • IHCI Tenkan
  • IHCI Kijun
  • IHCI Chinkou

Všechny indikátory lze použít buď společně, nebo samostatně s jinými ukazateli.