Přehled


Force Index (Index síly) je technický indikátor, který měří množství síly použité k pohybu ceny aktiva. Tento termín a jeho vzorec vyvinul psycholog a obchodník Alexander Elder a zveřejnil jej ve své knize Trading for a Living (Obchodování pro živobytí) z roku 1993. Force Index využívá cenu a objem k určení množství síly, která stojí za pohybem ceny. Index je oscilátor, který kolísá mezi kladným a záporným územím. Je neomezený, což znamená, že index může růst nebo klesat neomezeně dlouho.

Force Index se používá k potvrzení trendu a průrazu a také k odhalení potenciálních bodů obratu hledáním divergencí.


KLÍČOVÉ BODY

  • Rostoucí Force index, nad nulou, pomáhá potvrzovat rostoucí ceny.
  • Klesající Force index, pod nulou, pomáhá potvrdit klesající ceny.
  • Průraz nebo skok Force indexu pomáhá potvrdit průraz ceny.
  • Pokud Force index dosahuje nižších swingových maxim, zatímco cena dosahuje vyšších swingových maxim, jedná se o medvědí divergenci a varuje, že cena může brzy klesat.
  • Pokud Force index vytváří vyšší swingová minima, zatímco cena vytváří nižší swingová minima, jedná se o býčí divergenci a varuje, že cena může brzy zamířit výše.
  • Force index je obvykle 13 period, ale lze jej upravit podle preferencí. Čím více period se použije, tím jsou pohyby indexu plynulejší, což obvykle preferují dlouhodobější obchodníci.


Popis


Vzorec pro Force Index  je:

Force Index  = objem (i) * ((MA (ApPrice (i, N) - MA (ApPrice (i - 1, N)),


Kde:

MA (ApPrice (i, N) - vyhlazený klouzavý průměr aktuálního cenového sloupce ("svíčky") za N období;

MA (ApPrice (i - 1, N) - vyhlazený klouzavý průměr předchozího sloupce ("svíčky") za N období;

ApPrice - typ ceny pro výpočet indikátoru. Je nastaven v nastavení indikátoru.

N je perioda vyhlazování. Je nastavena v nastavení indikátoru.

MA se nastavuje v nastavení indikátoru a může nabývat dvou hodnot: SMA a EMA

Více informací o tomto indikátoru a jeho obchodních signálech najdete zde.


Nastavení v grafu