Trade Volume Index

Změněno dne Mon, 31 Jul 2023 v 04:06 AM

Přehled


Trade Volume Index určuje, zda je cenný papír nakoupen nebo prodán, a to na základě výpočtu množství Cash in Flow a Cash out Flow pro daný cenný papír za určité časové období. Na rozdíl od mnoha technických indikátorů se Trade Volume Index určuje na základě intradenních cenových hodnot. Indikátor vychází z předpokladu, že nákupní tlak roste, když se Cena blíží k Poptávkové ceně, a prodejní tlak roste, když se Cena blíží k Nabídkové ceně. Výsledkem Indexu objemu obchodů je trend akumulace (nákup) nebo distribuce (prodej) podkladového cenného papíru. TVI je zkrácená forma Trade Volume Index. TVI používá ve svém vzorci jak Objem, tak Cenu. Jak již název napovídá, TVI udává množství nakoupeného nebo prodaného cenného papíru. Denní obchodníci často používají TVI, protože využívá intradenní cenové údaje. To vůbec neznamená, že ostatní obchodníci nepoužívají nebo neupřednostňují TVI před jinými technickými indikátory.


Popis


Trade Volume Index pracuje na základě intradenních cenových ticků, aby určil směr a rychlost trendu. Podobným stylem jako metoda On-Balance Volume identifikuje TVI, zda je cenný papír akumulovaný nebo distribuovaný. Akumulovaný v tomto případě znamená nakoupený a distribuovaný značí prodejní trend. Hlavní rozdíl mezi oběma metodami, tj. 

Trade Volume Index a On Balance Volume, spočívá v tom, že OBV používá k výpočtu cenových trendů údaje z konce dne, zatímco TVI využívá k předpovědi trendu údaje o intradenních cenách. OBV nedokáže předpovědět trend, když se ceny oproti zavření předchozího dne příliš nezmění. To navrhuje rovnou úroveň supportu i rezistence v grafu. Naproti tomu TVI si dobře drží trend i při mírně se měnících cenách. Důvodem je to, že TVI především určuje, zda je cenný papír koupen nebo prodán. Po jeho určení je dalším krokem určení směru trendu, tj. nahoru nebo dolů. Pokud TVI stoupá, znamená to, že transakce jsou prováděny za nabídkovou cenu, protože kupující akumulují cenu. Na druhou stranu, pokud TVI klesá, znamená to, že se obchoduje na nákupní ceně, protože obchodníci daný cenný papír distribuují. Podobně, když se ceny vyvíjejí rovnoměrně na rezistenci, ale TVI roste, mají ceny tendenci prorazit směrem nahoru. Naopak, pokud TVI klesá při pohybu ceny do strany okolo úrovně supportu, ceny mají tendenci klesat pod úroveň supportu.

Více informací o tomto indikátoru a jeho obchodních signálech najdete zde.


Nastavení v grafu


Nastavení ve strategiích


Trade Volume Index lze použít jak samostatně, tak společně s dalšími indikátory v nástroji pro tvorbu strategií.

Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit