Přehled


Positive Volume Index (PVI) je indikátor používaný v technické analýze, který poskytuje signály pro změny cen na základě pozitivního nárůstu objemu obchodování. PVI lze vypočítat pro oblíbené tržní indexy. Lze jej také použít k analýze pohybů jednotlivých cenných papírů. Pomáhá při posuzování síly trendu a potenciálně potvrzuje cenové obraty.


KLÍČOVÉ BODY

  • PVI vychází z cenových pohybů v závislosti na tom, zda je aktuální objem vyšší než v předchozím období.
  • Pokud se objem mezi jednotlivými obdobími nezvyšuje, zůstává PVI stejný.
  • PVI se často zobrazuje jako klouzavý průměr (aby se jeho pohyby vyhladily) a porovnává se s ročním průměrem (255 dní).
  • Obchodníci sledují vztah devítiperiodového klouzavého průměru PVI (nebo jiné délky MA) vzhledem k 255ti periodovému klouzavému průměru PVI.
  • Když je PVI nad jednoletým průměrem, pomáhá to potvrdit růst ceny. Když PVI klesne pod jednoletý průměr, pomáhá to potvrdit pokles ceny.


Popis


PVI se obvykle sleduje ve spojení s výpočtem záporného objemového indexu (Negative Volume Index NVI). Společně se označují jako indikátory akumulace ceny a objemu.

PVI a NVI byly poprvé vyvinuty ve 30. letech 20. století Paulem Dysartem, který k vytvoření PVI a NVI použil indikátory šíře trhu, jako je například linie advance-decline. Indikátory PVI a NVI získaly popularitu po jejich zařazení do knihy Normana Fosbacka „Stock Market Logic“ (Logika akciového trhu) z roku 1976, který rozšířil jejich použití na jednotlivé cenné papíry.

Fosbackův výzkum, který zahrnoval období od roku 1941 do roku 1975, naznačil, že pokud je PVI pod svým ročním průměrem, existuje 67% pravděpodobnost medvědího trhu. Pokud je PVI nad svým ročním průměrem, klesá pravděpodobnost medvědího trhu na 21 %.

Obecně platí, že obchodníci sledují indikátory PVI i NVI, aby získali představu o vývoji trhu z hlediska objemu. PVI bude volatilnější, když objem roste, a NVI bude volatilnější, když objem klesá.

Protože primárním faktorem PVI je cena, obchodníci uvidí, že PVI roste, když je objem vysoký a ceny rostou. PVI bude klesat, když je objem vysoký, ale ceny klesají. Proto může být PVI signálem pro býčí a medvědí trendy.

Obecně se má za to, že dny s vysokým objemem jsou spojeny s davem. Když je PVI nad svým ročním klouzavým průměrem (přibližně 255 obchodních dnů), ukazuje to, že dav je optimistický, což pomáhá podpořit růst cen. Pokud PVI klesne pod jednoletý průměr, signalizuje to, že dav se stává pesimistickým a nastává nebo již probíhá pokles cen.

Více informací o tomto indikátoru a jeho obchodních signálech najdete zde.


Nastavení v grafu