Přehled


Oscilátor objemu (Volume Oscillator VO) je technický indikátor založený na objemu, který využívá rozdíl mezi dvěma klouzavými průměry objemu cenného papíru k určení budoucích trendů. Dva klouzavé průměry jsou obvykle 5 a 20 dní dlouhé pro budoucí trhy. Nejběžnější číslo dvou klouzavých průměrů je 14 a 28 dní nebo týdnů. Dlouhodobý klouzavý průměr slouží jako základna pro určení výkyvů klouzavých průměrů za krátké období. Rozdíl mezi klouzavými průměry s krátkou a dlouhou periodou lze vyjádřit v bodech nebo procentech.


Popis


Objem hraje významnou roli při potvrzování silného nebo slabého cenového trendu. Kladná hodnota na Histogramu naznačuje, že existuje tlak kupujících. Podobně při záporných hodnotách ukazuje, že existuje prodejní tlak. 

Centrální linie na histogramu oscilátoru objemu znázorňuje neutrální zónu, tj. nulu.  Hodnota vynesená nad centrální čáru indikátoru idikuje, že krátkodobý objem je větší než dlouhodobý objem.  Podobně hodnota pod centrální linií znázorňuje, že dlouhodobý objem je větší než krátkodobý objem. Při vyhodnocování oscilátoru objemu sledujte nesoulad cenové aktivity s histogramem VO. Když cenová aktivita vykazuje nákupní tlak, ale VO nepotvrzuje další růstový trend, pak krátkodobý Objem nestačí k posílení vyšších cen. Brzy po nesouladu by cenová aktivita následovala Trend oscilátoru objemu.   

Více informací o tomto indikátoru a jeho obchodních signálech najdete zde.


Nastavení v grafu


Nastavení ve strategiích


Volume Oscillator lze použít jak samostatně, tak společně s dalšími indikátory v nástroji pro tvorbu strategií.