Instance je spuštěná strategie povolená pro nástroj/časový rámec. Na kartě Spuštěné strategie je uveden úplný seznam instancí.


Max. počet otevřených obchodů: Maximální počet otevřených obchodů, které může strategie otevřít v jedné spuštěné instanci.


Multiplikátor: Následující vzorec použitý pro výpočet objemu dalšího obchodu:

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/33002644771/original/WVn7OJvV3dxhtUHu0ukOxCrAgITHkehsCA.png?1509621693


Multiplikátor se aplikuje zvlášť na otevřené obchody Nákup a Prodej.


Příklad: Počáteční objem příkazů = 10 000, multiplikátor = 2.

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/33002651739/original/hdqxN17YHsbeZRF7hl9g5W_aSeanwtzTbA.png?1509629493

Pokud se změní počáteční objem příkazu, pak se další objem obchodu vypočítá na základě nového objemu příkazu, u dříve otevřených obchodů se objem nepřepočítává.


Oba parametry strategie: Max. počet otevřených obchodů a Multiplikátor se většinou používají v kombinaci pro tzv. strategie Martingale.